Ważny kurs w w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

W dniach 13 – 17.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący nt. „Przygotowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do pełnienia funkcji dowódcy/zastępcy dowódcy poza granicami RP w ramach operacji wsparcia innych państw”.

W dniach 13 – 17.02.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący nt. „Przygotowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej do pełnienia funkcji dowódcy/zastępcy dowódcy poza granicami RP w ramach operacji wsparcia innych państw”.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału SG. Głównym celem kursu było pogłębienie wiedzy oraz rozwój umiejętności funkcjonariuszy SG podczas wykonywania zadań dowódcy/zastępcy dowódcy poza granicami RP w ramach operacji wsparcia innych państw.

Kurs obejmował takie elementy jak: sporządzanie niezbędnej dokumentacji, gospodarkę finansową i logistyczną, prowadzenie polityki informacyjnej oraz kontakt z mediami, jak również eksploatację sprzętu służbowego poza granicami RP.

Blok tematyczny poświęcony praktycznym aspektom współpracy z mediami był prowadzony przez st. chor. szt. SG Szymona Mościckiego – Rzecznika prasowego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Nasi słuchacze zdobywali także wiedzę na temat podstaw prawnych niezbędnych do realizowania operacji wsparcia.