Nowy Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej z dniem 13 lutego 2023 r. obowiązki Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu właściwego w sprawach dydaktycznych pełnił będzie ppłk SG Tomasz Różański, dotychczasowy Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG w Lubaniu.

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej z dniem 13 lutego 2023 r. obowiązki Zastępcy Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu właściwego w sprawach dydaktycznych pełnił będzie ppłk SG Tomasz Różański, dotychczasowy Kierownik Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG w Lubaniu.

Ppłk SG Tomasz RÓŻAŃSKI pełni służbę w Straży Granicznej od 1 kwietnia 1997 r. w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej w Lubaniu, od 01 września 2007 r. w Ośrodku Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu ludźmi, organizowaniu i przeprowadzaniu różnego rodzaju szkoleń i przedsięwzięć. 1 stycznia 2010 r. przeniesiony do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG, gdzie brał czynny udział w rozmowach inicjujących i negocjujących utworzenie Akademii Partnerskiej FRONTEX w OSS SG w Lubaniu.

Został wyznaczony na koordynatora przedsięwzięć szkoleniowych FRONTEX organizowanych na terenie Polski. W ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej był głównym organizatorem Konferencji dla komendantów europejskich ośrodków szkolenia.

W roku 2018 oraz 2019 był współorganizatorem i współprowadzącym konferencje dot. identyfikacji cudzoziemców jako elementu skutecznego powrotu, w których uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, instytucje (ABW, Policja, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Dolnośląski Urząd Wojewódzki), organizacje oraz współpracujące z OSS SG uczelnie wyższe (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski) i szkoły resortowe (Centrum Przygotowań do Misji zagranicznych w Kielcach, Centralny Ośrodek Szkolenia Służy Więziennej w Kulach), Komenda Główna oraz wszystkie Oddziały i Ośrodki Szkolenia Straży Granicznej. 

Zdobytą wiedzę i doświadczenie przekazuje do organizacji zajęć dla uczestników misji międzynarodowych. Ponadto reprezentował Straż Graniczną jako ekspert w projekcie mającym na celu wdrożenie elementów Zintegrowanego Zarządzania Granicą krajom biorących udział w programie w ramach Partnerstwa Wschodniego. Wspólnie z reprezentantem Rumuni stworzył model szkolenia Zintegrowanego Zarządzania Granicą w Mołdawii.

Podczas swojej wieloletniej służby wyróżniany i doceniany przez  przełożonych. W 2002 roku został odznaczony  Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, w 2008 Odznaką SG. Kolejne lata przyniosły następne odznaczenia: 2013 - Odznaka Pamiątkowa Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu 2019 r. - Brązowy Medal za Zasługi dla SG, 2021 - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę.