Kolejni absolwenci szkolenia podoficerskiego opuszczają mury OSS SG w Lubaniu

W dniach 22 – 23 lutego 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzaminy końcowe dla słuchaczy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, do których przystąpiło 125 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego oraz Śląskiego Oddziału SG.

W dniach 22 – 23 lutego 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono egzaminy końcowe dla słuchaczy szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, do których przystąpiło 125 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego oraz Śląskiego Oddziału SG.

Głównym celem szkolenia było nabycie oraz utrwalenie przez funkcjonariuszy podstawowych kwalifikacji zawodowych, umożliwiających służbę w Straży Granicznej.

Dwudniowy egzamin, który obejmował część teoretyczną oraz praktyczną poszczególnych działów szkolenia zawodowego, był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Dwoje funkcjonariuszy uzyskało najwyższe wyniki w nauce (średnia końcowa ocen 4,90):

  • st. szer. SG Klaudia BADOWSKA  – Karpacki Oddział Straży Granicznej,
  • szer. SG Arkadiusz KRZYŻOK – Śląski Oddział Straży Granicznej.

W dniu 24 lutego 2023 r. podczas porannego apelu odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej. Nowych podoficerów pożegnał p.o. Zastępcy Komendanta OSS SG w Lubaniu ppłk SG Tomasz RÓŻAŃSKI. Pogratulował absolwentom zdanych egzaminów, życząc awansów i sukcesów w dalszej służbie, z nadzieją na spotkanie w naszym Ośrodku na kolejnych kursach i szkoleniach, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Apel zakończyła defilada pododdziałów.

Życzymy nowej kadrze podoficerskiej satysfakcji z pełnionej służby!