Ku modernizacji oczyszczalni ścieków

Już w tym roku rozpocznie się modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaniu, warta 5 mln zł. 4 miliony 750 tysięcy złotych stanowią środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Miejską Lubań w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, natomiast 250 tys. zł pochodzić będzie z miejskiego budżetu.

Już w tym roku rozpocznie się modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaniu, warta 5 mln zł. 4 miliony 750 tysięcy złotych stanowią środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę Miejską Lubań w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”, natomiast 250 tys. zł pochodzić będzie z miejskiego budżetu.

24 lutego br. w siedzibie Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przedstawiciele spółki oraz Urzędu Miasta Lubań spotkali się z reprezentantami Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” S.A. z Jarocina, które będzie wykonawcą planowanej na ten rok modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. Celem spotkania było omówienie szczegółów inwestycji.

- Zakres robót obejmie zarówno prace projektowe, jak i budowalne dla zadania realizowanego na obiekcie Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubaniu, poprawiająca efektywność jej funkcjonowania przy prognozowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń"mówił Prezes Zarządu LPWiK Sp. z o.o. Janusz Głuszek.

Realizacja inwestycji ma na celu polepszenie warunków eksploatacji istniejącej oczyszczalni ścieków, w tym przede wszystkim poprawę jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska, zapewnienie utrzymywania wysokiej sprawności oczyszczania ścieków poprzez budowę nowego ciągu reaktora biologicznego, a co za tym idzie powiększenia wymaganej objętości sumarycznej komór osadu czynnego i wydajności urządzeń peryferyjnych. Modernizacja zminimalizuje także ryzyko wystąpienia awarii lub pogorszenia jakości ścieków na odpływie w razie niekontrolowanego dopływu ścieków w ilości przekraczającej obecne technologiczne możliwości obiektu. 

Prace mają rozpocząć się w tym roku, a całość powinna być gotowa do końca roku 2024 r. 

(LPWiK/ ŁCR)