Zmiana na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie

W dniu 24 lutego bieżącego roku, nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie. Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł dotychczasowy dyrektor zarębiańskiej jednostki penitencjarnej major SW Daniel Workun.

W dniu 24 lutego bieżącego roku, nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie. Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł dotychczasowy dyrektor zarębiańskiej jednostki penitencjarnej major SW Daniel Workun.

W uroczystościach związanych z przekazaniem kierownictwa w Zakładzie Karnym w Zarębie uczestniczył również Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń, który w imieniu własnym, władz samorządowych oraz mieszkańców naszej gminy podziękował ustępującemu dyrektorowi za wieloletnią wzorową współpracę, prospołeczną postawę oraz aktywną działalność na rzecz społecznych inicjatyw lokalnych i rozwoju Gminy Siekierczyn. Osobiste zaangażowanie, wsparcie oraz profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków, stały się istotnym wsparciem Gminy Siekierczyn i pozwoliły na skuteczną realizację wielu ważnych przedsięwzięć.

Na wsparcie Dyrektora - Daniela Workuna, nasz samorząd i mieszkańcy naszej gminy mogli zawsze liczyć zarówno w chwilach dobrych – jak np. współpraca przy organizowaniu imprez okolicznościowych, ale też w chwilach trudnych – jak m.in. udzielone wsparcie w trakcie epidemii COVID-19.  

Za wszystko dziękujemy i życzymy zdrowia oraz realizacji zamierzeń i pasji życiowych podczas zasłużonej emerytury.

Źródło informacji: Gmina Siekierczyn