Sportowe nagrody Starosty Lubańskiego

Przed nami kolejna edycja sportowych wyróżnień dla sportowców z terenu Powiatu Lubańskiego. Starosta Lubański zaprasza do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2022.

Przed nami kolejna edycja sportowych wyróżnień dla sportowców z terenu Powiatu Lubańskiego. Starosta Lubański zaprasza do składania wniosków o przyznanie dla zawodników i trenerów nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w roku 2022.

Nagrodę lub wyróżnienie mogą otrzymać:

  • osoby fizyczne, które reprezentują barwy klubu działającego i zarejestrowanego na terenie Powiatu Lubańskiego lub osoba, która pochodzi z terenu Powiatu Lubańskiego i osiąga wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym,
  • trenerzy prowadzący szkolenia w klubach działających i zarejestrowanych na terenie Powiatu Lubańskiego, którzy angażują się w działalność klubu i popularyzowanie sportu na terenie powiatu a ich zawodnicy osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą wystąpić:

  • władze klubu sportowego, stowarzyszenia kultury fizycznej lub odpowiedniego związku sportowego ze względu na dyscyplinę sportową,
  • zainteresowani zawodnicy (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku zawodników niepełnoletnich),
  • osoby, kluby, stowarzyszenia nie związane z zawodnikiem lub trenerem, który ma ubiegać się o nagrodę lub wyróżnienie Starosty Lubańskiego.

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego regulują uchwały:

  1. Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego  dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
  2. Nr II/23/2018 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 września 2015 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Starosty Lubańskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zgłoszenia wraz z klauzulą RODO i oświadczeniem w przypadku niepełnoletnich sportowców prosimy kierować do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r. – decyduje data wpływu.