Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Leśnej

Z dniem 6 marca 2023 roku tymczasowo zmieni się lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zmiana ta spowodowana jest rozpoczęciem prac rozbiórkowych w dotychczasowej lokalizacji.

Z dniem 6 marca 2023 roku tymczasowo zmieni się lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zmiana ta spowodowana jest rozpoczęciem prac rozbiórkowych w dotychczasowej lokalizacji.