Wizyta premiera w Lubaniu

27 lutego br. Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu gościł premier Mateusz Morawiecki.

27 lutego br. Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu gościł premier Mateusz Morawiecki.

Z końcem lutego Prezes Rady Ministrów pojawił się w zachodniej części Dolnego Śląska. Poniedziałkową wizytę otworzyło spotkanie w Gryfowie Śląskim. Następnie M. Morawiecki przyjechał do Lubania, po czym udał się do Złotoryi.
W Lubaniu premier Morawiecki pojawił się w towarzystwie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek. Na miejsce rozmów wybrano Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu, a dokładniej znajdujący się tam hangar szkoleniowy z symulatorem samolotu. Obiekt, oddany do użytku we wrześniu ubiegłego roku, jest przeznaczony do celów szkoleniowych dla polskich i zagranicznych służb, o czym pisaliśmy szerzej w artykule „Nowa baza szkoleniowa w lubańskim OSS SG”. Prezes Rady Ministrów z zainteresowaniem zwiedzał lubańskie centrum szkoleniowe, które jest najnowszym i najnowocześniejszym obiektem tego typu w Europie.

Wizyta premiera nie mogła odbyć się bez reprezentantów OSS SG oraz przedstawiciela samorządu miasta Lubań. Burmistrz Arkadiusz Słowiński w bezpośredniej rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim wśród poruszonych spraw nawiązał do konieczności budowy ronda na drodze krajowej nr 30. Lubański samorząd od wielu lat stara się o przebudowę skrzyżowania DK30 z drogą wojewódzką 296, która łączy Lubań z autostradą. Rondo pozwoliłoby usprawnić ruch, ale także - co równie istotne - uruchomić tereny inwestycyjne, znajdujące się po zachodniej stronie miasta. W realizacji planów niezbędne jest finansowanie inwestycji przez zarządcę DK30, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak lubański samorząd już teraz deklaruje chęć wykonania z własnych środków projektu ronda oraz udział w kosztach budowy zjazdu w  południowego, czyli na planowaną zachodnią obwodnicę miasta. Warto dodać, że miasto wnioskuje o budowę ronda z dodatkowym pasem drogi od strony Lubania. Umożliwiłoby to wyjazd z Lubania w kierunku autostrady A4 bez wjazdu na rondo. Przy okazji burmistrz poruszył temat przyznania środków na ochronę przeciwpowodziową Gminie Miejskiej Lubań.

W trakcie spotkania miała również miejsce konferencja prasowa, na której premier wygłosił oświadczenie. W swojej mowie podkreślał wagę służby funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy bronią polskich granic, a tym samym dbają o nasze bezpieczeństwo.
Podczas wizyty w Lubaniu premier Mateusz Morawiecki złożył kwiaty pod obeliskiem na Placu Trzeciego Maja.

(ŁCR)