Urząd Gminy w Siekierczynie ostrzega przed zabłoconymi drogami!

Wiosna to okres wzmożonych prac polowych we wszystkich gospodarstwach. Pogoda jest różna – deszcz, przymrozki. Na polach jest błoto, rozrzucony obornik. Na drodze po przejeździe ciągnika pozostaje długi, brudny ślad.

Wiosna to okres wzmożonych prac polowych we wszystkich gospodarstwach. Pogoda jest różna – deszcz, przymrozki. Na polach jest błoto, rozrzucony obornik. Na drodze po przejeździe ciągnika pozostaje długi, brudny ślad.

Naniesione przez sprzęt rolniczy błoto oraz inne zanieczyszczenia mogą w znaczącym stopniu obniżyć przyczepność nawierzchni, co w konsekwencji może doprowadzić do powstawania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym do wypadków drogowych.

UŻYTKOWNIKU DROGI - UWAGA !!!

Zabrudzenie drogi równa się wykroczenie !!!

Artykuł 91 kodeksu wykroczeń mówi jasno: Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Szanujmy siebie i innych, dbajmy o wspólne bezpieczeństwo, sprzątajmy po sobie i swoich pojazdach!!