Nowe pracownie w powiecie

Już w tym roku szkolnym uczniowie techników i szkół branżowych mają możliwość korzystania z nowych pracowni zawodowych. Całkowity koszt modernizacji wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych to kwota 3.214.294,27 zł.

Już w tym roku szkolnym uczniowie techników i szkół branżowych mają możliwość korzystania z nowych pracowni zawodowych. Całkowity koszt modernizacji wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych to kwota 3.214.294,27 zł.

W ubiegłym roku w trzech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Lubańskiego zmodernizowano 14 pracowni zawodowych są to m. in. dwie pracownie informatyczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Sześć pracowni zawodowych zmodernizowano w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu. Posłużą one do poszerzania umiejętności uczniów w dziedzinach tj. komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych (CNC), technologii informatycznych (IT), eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. Powstała również pracownia językowa oraz ta związana z diagnostyką samochodową.

Sześć kolejnych powstało w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu – dwie pracownie językowe, dwie komputerowe IT. Kolejne, to gastronomiczna oraz pracownia dla zawodu technik organizacji reklamy/technik reklamy.

W ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 zakupiono nowe meble, krzesła, klimatyzatory jak i sprzęt komputerowy, multimedialny i AGD. Sale dydaktyczne wyposażono w szereg urządzeń i maszyn związanych z diagnostyką samochodową, montażem maszyn i urządzeń elektrycznych.

Modernizacja pracowni dofinansowana została w kwocie 2.755.100,13 zł, które pochodziły ze środków projektu pn. ”Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 - podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański. - Celem projektu było i jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży kształcącej się w trzech szkołach ponadpodstawowych powiatu poprzez doposażenie 14 pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt dydaktyczny oraz wyposażenie - dodaje starosta.

W ramach projektu dostosowano oferty placówek edukacyjnych na terenie Powiatu Lubańskiego do potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców. Poszerzono również ofertę edukacyjną o nowe kierunki – kształcenia technik leśnik czy technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Zwiększono szanse na rynku pracy uczniów 3 szkół kształcenia zawodowego powiatu lubańskiego poprzez stworzenie warunków nauczania zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Sposób urządzenia pracowni wynikał ze współpracy z pracodawcami i uwzględnieniu ich wskazań co do wyposażenia i prowadzenia zajęć zawodowych tak, aby uzyskane kompetencje i umiejętności były zgodne z oczekiwaniami w zawodzie. Ponadto podjęto działania do przeciwdziałania przerywaniu bądź nie kończeniu kształcenia zawodowego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.