Pożegnanie z mundurem

W minionym miesiącu w Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą 8 funkcjonariuszy OSS SG w Lubaniu.

W minionym miesiącu w Sali Tradycji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą 8 funkcjonariuszy OSS SG w Lubaniu.

Komendant Ośrodka – płk SG Mariusz Ceckowski w obecności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych podziękował odchodzącym za lata rzetelnej i profesjonalnej służby, wymagającej nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także odwagi i wielu wyrzeczeń. Przekazał życzenia zdrowia i pomyślności w realizacji dalszych planów życiowych.

Funkcjonariusze żegnający się z mundurem otrzymali na pamiątkę replikę szabli oficerskiej oraz pamiątkowe grawertony.

Ze służbą pożegnali się m.in.:

  • Ppłk SG Marzena Przybylska rozpoczęła służbę w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej w 1995 r. jako referent-profos izby zatrzymań w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym. Od 2000 r. związana była z pionem informacji niejawnych. Od 2021 r. zajmowała stanowisko naczelnika wydziału – pełnomocnika komendanta do spraw ochrony informacji niejawnych w OSS SG. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznaką Straży Granicznej.
  • Ppłk SG Marek Stryjek przygodę ze Strażą Graniczną rozpoczął w 2000 r. jako strażnik graniczny Placówki SG w Zawidowie. Przez szereg lat realizował zadania związane z ochroną granicy państwowej, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak również wykonywał czynności administracyjne wobec cudzoziemców w zakresie migracji i legalności pobytu. W 2022 r. mianowany na kierownika Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG. Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, wyróżniony Odznaką Straży Granicznej oraz Odznaką Pamiątkową OSS SG w Lubaniu.