XIV Rajd Pieszy pod nazwą WIOSNA NA ŁUŻYCACH

Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu SKKT - PTSM przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie, Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie organizują w dniu 01 kwietnia 2023 r. (sobota) XIV Rajd Pieszy na trasie o długości 11 km według zasad IVV pod nazwą „WIOSNA NA ŁUŻYCACH” z cyklu imprez „Turystyka Łączy Pokolenia” Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Lubań.

Oddział Łużycki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu SKKT - PTSM przy Szkole Podstawowej nr 1 w Olszynie, Polska Federacja Popularyzacji Turystyki w Szczecinie organizują w dniu 01 kwietnia 2023 r. (sobota) XIV Rajd Pieszy na trasie o długości 11 km według zasad IVV pod nazwą „WIOSNA NA ŁUŻYCACH” z cyklu imprez „Turystyka Łączy Pokolenia” Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Lubań.

Celem rajdu jest:

  • promowanie i poznawanie piękna Gminy Olszyna i Powiatu Lubańskiego,
  • upowszechnianie turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa,
  • zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych,
  • rekreacja dzieci, młodzieży i seniorów w kontakcie z przyrodą.

Więcej informacji w regulaminie organizatora (załącznik).