Egzamin KPP

W niedzielę 5 marca 2023 r. w siedzibie tut. Komendy odbył się egzamin recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych powiatu lubańskiego.

W niedzielę 5 marca 2023 r. w siedzibie tut. Komendy odbył się egzamin recertyfikacyjny Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ochotniczych straży pożarnych powiatu lubańskiego.

Recertyfikacja KPP to odnowienie uprawnień do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Egzamin taki odbywa się raz na trzy lata od zakończenia kursu KPP. Podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego ratownik zostaje dopuszczony do egzaminu praktycznego, który polega na wykonaniu wybranych zadań sprawdzających postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.

Gratulujemy pozytywnego zdania egzaminu wszystkim ratownikom !

Zdjęcia: KP PSP w Lubaniu