Szkolenie ARiMR i DODR w Gminie Siekierczyn

W dniu 3 marca bieżącego roku, na zaproszenie Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, odbyło się szkolenie w temacie "Warunkowość i Ekoschematy - nowe płatności w ramach płatności bezpośrednich na lata 2023-2027".

W dniu 3 marca bieżącego roku, na zaproszenie Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie, odbyło się szkolenie w temacie "Warunkowość i Ekoschematy - nowe płatności w ramach płatności bezpośrednich na lata 2023-2027".

Przedmiotowe szkolenie, które zostało przeprowadzone przez pracowników ARiMR oraz PZDR w Lubaniu cieszyło się sporym zainteresowaniem rolników z terenu Gminy Siekierczyn oraz Gminy Platerówka.

W trakcie szkolenia, po raz kolejny funkcjonował również punkt informacyjny dotyczący programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, do czego w swoim wystąpieniu zachęcał również włodarz naszej gminy.