Zakończenie kursu doskonaląco-atestacyjnego przewodników psów tropiących

W dniu 09.03.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończył się egzamin na kursie doskonaląco-atestacyjnym przewodników psów tropiących.

W dniu 09.03.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu zakończył się egzamin na kursie doskonaląco-atestacyjnym przewodników psów tropiących.

W kursie realizowanym w terminie 14.02 – 09.03.2023 r. wzięło udział 8 funkcjonariuszy wraz z czworonożnymi podopiecznymi z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału SG.

W trakcie szkolenia słuchacze realizowali zajęcia  m. in. z tropienia śladów na różnorodnym podłożu, w warunkach dużej wilgotności powietrza oraz przy niskiej temperaturze. Wiele uwagi poświęcono doskonaleniu pracy psów w zakresie rozpoznawania przedmiotów. Przeprowadzone zajęcia korygująco-doskonalące  miały niewątpliwie wpływ na podniesienie zdolności użytkowych psów służbowych oraz na umiejętności przewodników w zakresie interpretowania zachowań psa.

W dniach 07.03 – 09.03.2023 r. zgodnie z programem kursu odbył się egzamin, którego wyniki potwierdziły bardzo dobre przygotowanie przewodników z psami do pełnienia obowiązków służbowych związanych z ochroną granicy państwowej.