Starostwo w Lubaniu informuje o ważnym spotkaniu

W dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 15:00  w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, Sala Narad  nr  62, II piętro, odbędzie się wspólne spotkanie stałych i doraźnych Komisji Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na akwenie Jeziora Złotnickiego i zalewie Leśniańskim.

W dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 15:00  w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, Sala Narad  nr  62, II piętro, odbędzie się wspólne spotkanie stałych i doraźnych Komisji Rady Powiatu Lubańskiego w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na akwenie Jeziora Złotnickiego i zalewie Leśniańskim.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) działalność organów powiatu jest jawna.

Jawność działania organów powiatu obejmuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji.

Zatem każdy zainteresowany ma prawo wstępu na posiedzenie.