KANS objęła patronatem naukowym klasę regionalną

9 marca 2023 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego objęcia patronatem naukowym przez KANS Klasy Regionalnej tworzonej w ZSP im Adama Mickiewicza w Lubaniu. Z ramienia Uczelni, porozumienie podpisała pani prorektor, dr Beata Telążka, prof. KANS, a z ramienia ZSP im. A. Mickiewicza, pani mgr Renata Czuj, dyrektor placówki. Ta ważna i społecznie potrzebna inicjatywa ma na celu wykształcenie przyszłych liderów i organizatorów rozwoju regionalnego.

9 marca 2023 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego objęcia patronatem naukowym przez KANS Klasy Regionalnej tworzonej w ZSP im Adama Mickiewicza w Lubaniu. Z ramienia Uczelni, porozumienie podpisała pani prorektor, dr Beata Telążka, prof. KANS, a z ramienia ZSP im. A. Mickiewicza, pani mgr Renata Czuj, dyrektor placówki. Ta ważna i społecznie potrzebna inicjatywa ma na celu wykształcenie przyszłych liderów i organizatorów rozwoju regionalnego.

Celem edukacyjnym jest poznanie i pogłębienie wiedzy o małej ojczyźnie, budowanie tożsamości regionalnej i przygotowanie do działania w strukturach lokalnych, narodowych, państwowych i europejskich. Mała ojczyzna, to miejsce, które ma swoją lokalną historię i tradycje. Chcąc budować tożsamość regionalną, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, trzeba pamiętać o kontekście historycznym i o zależnościach geopolitycznych, związanych z funkcjonowaniem na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec. Zadaniem edukacji regionalnej jest wykształcenie obywateli, którzy odnajdą się w tych realiach i będą potrafili wykorzystać potencjał małej ojczyzny do jej rozwoju jak również budowania własnej przyszłości. Szkoła, uruchamiając profil Regionalny, dostrzega potrzebę wykształcenia osób przygotowanych do pełnienia roli odpowiedzialnego współgospodarza regionu, osób wzbogacających dorobek dziedzictwa kulturowego, ale również umiejętnie wykorzystujących walory geograficzne i przyrodnicze sprzyjające rozwojowi szeroko pojętej turystyki i rekreacji.

KANS obejmując Klasę Regionalną patronatem, zapewnia uczniom dalszą ścieżkę rozwoju poprzez stworzenie możliwości kształcenia na licznych kierunkach studiów, które tak jak np. Biznes Turystyczny, Germanistyka, albo Dziennikarstwo, pozwalają na zdobycie wyższego wykształcenia, które można wykorzystać pracując w regionie i dla regionu.

Cezary Korba