Bądź rozważnym pieszym

Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, dlatego konfrontacja z samochodem często kończy się dla nich dotkliwymi obrażeniami. Zwiększmy swoje bezpieczeństwo przestrzegając podstawowych zasad ruchu i korzystając z elementów odblaskowych. Istotnym ogniwem bezpieczeństwa jest relacja między głównymi uczestnikami ruchu – kierowcami i pieszymi. Relacja ta powinna się opierać na wzajemnym szacunku, odpowiedzialności i tolerancji.

Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, dlatego konfrontacja z samochodem często kończy się dla nich dotkliwymi obrażeniami. Zwiększmy swoje bezpieczeństwo przestrzegając podstawowych zasad ruchu i korzystając z elementów odblaskowych. Istotnym ogniwem bezpieczeństwa jest relacja między głównymi uczestnikami ruchu – kierowcami i pieszymi. Relacja ta powinna się opierać na wzajemnym szacunku, odpowiedzialności i tolerancji.

Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu drogowego. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia drogowego, nic go nie chroni, nie ma pasów bezpieczeństwa, poduszek powietrznych czy karoserii samochodu, która zamortyzowałaby uderzenie. Konsekwencje zdrowotne takich zdarzeń są często bardzo poważne, a niejednokrotnie kończą się tragicznie.
Pamiętajmy, że głównym fundamentem bezpieczeństwa na drogach powinno być przede wszystkim przestrzeganie przepisów prawa. Przypominamy, że pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie. Odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.
Przypominamy, że kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych musi – poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych: zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

W trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązuje  zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
Uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej uwagi i ograniczonego zaufania.

Mimo, że dotyczą wszystkich, to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów, upewniając się, czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Pamiętajmy, bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

podinsp.Edyta Bagrowska