Gmina Siekierczyn z dofinansowaniem z Ministerstwa Sprawiedliwości

7 marca bieżącego roku Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na swoich stronach internetowych wyniki pierwszego naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

7 marca bieżącego roku Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało na swoich stronach internetowych wyniki pierwszego naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Miło nam Państwa poinformować, że dzięki staraniom Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, wśród podmiotów którym przyznano dotacje celowe znalazła się również nasza gmina. Zgodnie z wymogami regulaminu naboru pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup szafy chłodniczej, kuchenki gazowej z piekarnikiem, gofrownicy oraz czajników elektrycznych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzicy. Natomiast dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zarębie zakupiona zostanie kuchnia gazowa, stoły gastronomiczne robocze oraz blender ręczny. Nabyty sprzęt służyć ma KGW do realizacji przedsięwzięć informacyjnych mających przybliżyć lokalnej społeczności zagrożenia i problemy wynikające z problemów społecznościowych takich jak przemoc domowa, przestępstwa na szkodę małoletnich, cyberprzestępczość itp. oraz mają na celu propagowanie bezpieczeństwa i eliminowanie wykluczeń społecznościowych osób w trudniejszej sytuacji majątkowej. Działania te pozwolą na realizację imprez kulturalnych i konferencji o bezpieczeństwie (z udziałem wykwalifikowanej kadry i służb bezpieczeństwa, przy współpracy z Zakładem Karnym w Zarębie, Komendą Powiatową Policji w Lubaniu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siekierczynie, Przedstawicielem UOKiK, Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną i innymi podmiotami działającymi w sferze walki z przestępczością), które będą nieodpłatne dla wszystkich uczestników w okresie realizacji projektu oraz wzbogacą ofertę prewencyjną gminy.

Zakupione wyposażenie dla każdego Koła Gospodyń Wiejskich da możliwość większego zaangażowania w życie lokalnej społeczności i pozwoli efektywniej przedstawiać działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich. Będą one bardziej zauważalne w środowisku, wzbogacą warsztat pracy, pozwolą na ściągnięcie większej grupy uczestników, a co za tym idzie efekt oferowanych produktów i wydarzeń lokalnych podniesie wskaźnik ofert edukacyjnych, kulturalnych, czy kulinarnych Gminy Siekierczyn.

Włączenie Kół Gospodyń Wiejskich do organizacji działań przeciwdziałających przestępczości i podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców będzie realizowane przez ich zaangażowanie i włączenie w przygotowanie obsługi wydarzeń i cateringu dla mieszkańców/uczestników eventów, do przygotowania których niezbędne jest odpowiednie wyposażenie techniczne.