Podpisanie umów na modernizację kolejnych obiektów użyteczności publicznej

Kolejne obiekty użyteczności publicznej, na terenie Gminy Siekierczyn zyskają nowy blask.

Kolejne obiekty użyteczności publicznej, na terenie Gminy Siekierczyn zyskają nowy blask.

W dniu 13 marca 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą modernizacji placu zabaw przy ulicy Osiedlowej w Zarębie. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, jako wykonawca tego zadania wyłoniona została firma "ALE" Spółka z o.o., Spółka Komandytowa z siedzibą w Pisarzowicach. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i atrakcyjności placu zabaw i uatrakcyjnienia strefy przy placu. Prace prowadzone w obrębie tego obiektu obejmą między innymi: wymianę istniejącego ogrodzenia, przeniesienie ławek parkowych, wymianę nawierzchni wewnątrz placu na bezpieczną nawierzchnię EPDM oraz montaż altany biesiadnej na terenie działki.

Modernizacja tego obiektu nie tylko wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo jego użytkowników, ale również stanowić będzie doskonałe miejsce do integracji społeczeństwa naszej gminy. W związku z tym, że Gmina Siekierczyn planuje przeznaczyć do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne zrewitalizowany teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie powyżej opisanego placu zabaw, będzie on stanowił doskonałe uzupełnienie powstającego na tym terenie kameralnego osiedla.

To nie wszystkie dobre wiadomości, jakimi chcemy się z Państwem podzielić. Również 16 marca b.r., podpisano umowę na wykonanie modernizacji obiektu rekreacyjnosportowego w Wyrębie. Już niedługo mieszkańcy sołectwa Wyręba, ale i przybywający do naszej gminy goście cieszyć się będą mogli z możliwości korzystania ze zmodernizowanego obiektu. Wykonawca tego zadania została firma "DARMAR" z Bożejowic. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa, funkcjonalności i atrakcyjności obiektu rekreacyjno-sportowego i uatrakcyjnienia strefy na obiekcie placu, przez wymianę istniejącej nawierzchni z mączki ceglanej na bezpieczną nawierzchnię poliuretanową EPDM na boisku do koszykówki i siatkówki (wraz z wymalowaniem linii boisk), naprawą altany biesiadnej (poszycia dachowego, konstrukcji) oraz montaż nowych elementów wyposażenia na terenie działki.

Na uwagę zasługuje fakt, że prace prowadzone w związku z wyżej opisanymi inwestycjami wykonane zostaną ze środków wygospodarowanych przez włodarza Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, zaplanowanych na te zamierzenia w gminnym budżecie. Z uwagi na duży zakres prac, modernizacja placu zabaw dofinansowana zostanie także środkami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Zaręba.