Gmina Lubań informuje

W dniu 21 marca 2023 r. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA” w Lubaniu, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pn. „XXIX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich Karłowice 2023”.

W dniu 21 marca 2023 r. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA” w Lubaniu, na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pn. „XXIX Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich Karłowice 2023”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań, na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubań: www.luban.ug.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Referacie Prawnym i Administracji Urzędu Gminy Lubań (w godzinach: poniedziałek 7:15 – 16:15, wtorek, środa, czwartek 7:15 – 15:15, piątek: 7:00 – 14:00),
– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: aleksandra.kin@luban.ug.gov.pl,
– listownie na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,

do dnia 28.03.2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki