„Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko-czeskich” dla Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu

W dniu 22 marca 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono warsztaty pn. „Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko-czeskich”.

W dniu 22 marca 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzono warsztaty pn. „Pełnienie służby w ramach wspólnych patroli polsko-czeskich”.

Szkolenie w ramach pilotażu zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy zostali zapoznani poprzez platformę e-lerning z przepisami prawnymi dotyczącymi pełnienia wspólnych polsko-czeskich patroli.

W drugim etapie uczestnicy, oprócz zagadnień dotyczących realizacji polsko-czeskiej umowy oraz porozumienia o wspólnych patrolach, doskonalili umiejętności użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, taktyki i technik interwencji podczas realizacji wspólnych działań oraz doprowadzania osób.

W trakcie szkolenia szczególną uwagę zwracano na wzajemne ubezpieczanie się funkcjonariuszy obu współdziałających służb oraz wzajemną komunikację.

Nabyta wiedza i umiejętności z pewnością owocować będą podczas wspólnie pełnionej służby, gdzie wzajemne zaufanie i poczucie współodpowiedzialności są gwarantem  bezpieczeństwa  w realizacji zadań na najwyższym poziomie.