Spotkanie z Seniorami

24 marca 2023 r. w Miejskim Domu Kultury, w ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu.

24 marca 2023 r. w Miejskim Domu Kultury, w ramach zajęć Uniwersytetu III Wieku, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Lubaniu.

Tematem wiodącym zebrania było: Zapobieganie przestępstwom popełnianym na seniorach metodami oszustw „na policjanta”, „na wnuczka” itp.

Do udziału w spotkaniu zaproszono bryg. Janusza Gabryś - zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, który przybliżył słuchaczom tematykę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w domu.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, nawiązywano dyskusje, prelegenci odpowiadali na pytania słuchaczy. Zgodnie stwierdzono, że tego typu spotkania są konieczne w celu uwidocznienia zagrożeń, jakie mogą spotkać naszych seniorów.

Zdjęcia: KPP Lubań, KP PSP Lubań.