Pierwsza edycja kursu doskonalącego pn. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I

W dniach 20 – 24 marca 2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego pn. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”.

W dniach 20 – 24 marca 2023 r. w OSS SG w Lubaniu odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego pn. „Przeprowadzanie doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą – poziom I”.

W trakcie realizacji kursu omówiono zasady organizowania doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą, uwzględniając operacje organizowane przez Agencję Frontex.
Część teoretyczna dotyczyła zagadnień związanych z przepisami prawnymi regulującymi przebieg doprowadzeń, a także użyciem środków przymusu bezpośredniego w kontekście prawa lotniczego.

Część praktyczna obejmowała czynności wykonywane przez funkcjonariuszy SG pełniących rolę eskorty w trakcie trwania całej operacji powrotowej. Zajęcia odbywały się przy wykorzystaniu symulatora statku powietrznego oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, a także Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 

Źródło informacji: Straż Graniczna w Lubaniu