Dlaczego gaz nie wybuchł ?

W naszych domach, w większości instalacji gazowych, korzystamy z wysokometanowego gazu ziemnego. Poza możliwościami grzewczymi gazy palne niosą ze sobą również zagrożenia.

W naszych domach, w większości instalacji gazowych, korzystamy z wysokometanowego gazu ziemnego. Poza możliwościami grzewczymi gazy palne niosą ze sobą również zagrożenia.

Jednym z takich zagrożeń jest wybuchowość gazów. By doszło do wybuchu, gaz palny musi wymieszać się z powietrzem i uzyskać odpowiednie stężenie. Momentem, w którym gaz może się zapalić jest osiągnięcie jego minimalnego stężenia w powietrzu tzw. osiągnięcie dolnej granicy wybuchowości. Oczywiście potrzebny jest czynnik energetyczny np. płomień z zapalniczki, który spowoduje zapalenie się mieszaniny gazu z powietrzem.

Przykładem takich zjawisk było zdarzenie w dniu 27 marca 2023 w Świeradowie Zdroju przy ul. Jarosława Dąbrowskiego. Doszło tam do uszkodzenia przewodu gazowego. Z uszkodzonej rury wydobywały się znaczne ilości gazu.

Jednak gaz się nie zapalił !

Działania zastępów polegały przede wszystkim na ewakuacji osób z pobliskiego budynku, wyznaczenie i zabezpieczenie strefy zagrożenia. Strażacy na bieżąco monitorowali stężenie gazu w powietrzu. Wyrzut gazu z otworu był tak intensywny, że objawiał się głośnym dźwiękiem. Dynamika niemal pionowego wypływu spowodowała, że gaz mieszał się z powietrzem wysoko nad poziomem gruntu i w okolicy miejsca uszkodzenia mieszanina gazu w powietrzu nie osiągnęła dolnej granicy wybuchowości.

Na wszelki wypadek strażacy ograniczali możliwości poruszania się pojazdów i osób postronnych w rejonie awarii, szczególnie dlatego, by nie dostarczyć czynnika energetycznego w rejon wypływu gazu. Strażacy ustawili tzw. „kurtynę wodną” w celu rozrzedzenia ewentualnej strefy wybuchowej i odseparowaniu strefy od pobliskiego budynku. Pracownicy pogotowia gazowego zakręcili dopływ gazu do uszkodzonej linii.

W działaniach brały udział zastępy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Lubania, zastępy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeradowie Zdr. i z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pobiednej, a także Policja, pogotowie gazowe. Dodatkowo dysponowano do zdarzenia Specjalistyczną Grupę Chemiczno – Ekologiczną z Legnicy. Zabezpieczenie powiatu w trakcie działań stanowił zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Pisarzowic.

Źródło informacji: Twitter i strona straży poząrnej w Lubaniu