Dyżury poradnictwa specjalistycznego w kwietniu 2023 r.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Dyżury poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku.

Psycholog                                                                                             

05.04.2023 r. - godz. 16.00 - 18.00

13.04.2023 r. - godz. 10.00 - 12.00

20.04.2023 r. - godz. 16.00 - 18.00

27.04.2023 r. - godz. 10.00 - 12.00

Terapeuta

04.04.2023 r. - godz. 10.00 - 12.00

12.04.2023 r. - godz. 10.00 - 12.00             

19.04.2023 r. - godz. 16.00 - 18.00              

24.04.2023 r. - godz. 16.00 - 18.00

Prawnik                                                                                       

01.04.2023 r. - godz. 11.00 - 14.00

15.04.2023 r. - godz. 11.00 - 14.00 

22.04.2023 r. - godz. 11.00 - 13.00

24.04.2023 r. - godz. 09.00 - 11.00

Pracownik socjalny

03.04.2023 r. - godz. 15.30 - 17.30

12.04.2023 r. - godz. 15.30 - 17.30                                                                                                                                                                                                       

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku udziela wsparcia i schronienia całodobowo.

Smolnik 22, 59-820 Leśna

Tel. 75 721 67 15 oraz 794 591 334