Oświadczenie w sprawie dostępności obiektów MOSiR dla klubów sportowych

W związku informacją, przekazaną przez Klub Sportowy Łużyce, dotyczącą zamknięcia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ludowej, a co się z tym wiąże, uniemożliwienia przeprowadzenia rozgrywek dziecięcych i młodzieżowych piłkarskich klubów sportowych, Samorząd Miasta Lubań informuje, że zainteresowani zostali już w listopadzie ubiegłego roku poinformowani o planowanym remoncie stadionu MOSiR.

W związku informacją, przekazaną przez Klub Sportowy Łużyce, dotyczącą zamknięcia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ludowej, a co się z tym wiąże, uniemożliwienia przeprowadzenia rozgrywek dziecięcych i młodzieżowych piłkarskich klubów sportowych, Samorząd Miasta Lubań informuje, że zainteresowani zostali już w listopadzie ubiegłego roku poinformowani o planowanym remoncie stadionu MOSiR.

Przedstawiciele klubów otrzymali też informację, że to, czy boisko ze sztuczną nawierzchnią zostanie udostępnione do użytkowania podczas prowadzenia prac budowlanych, będzie zależne od decyzji wykonawcy, dlatego należy liczyć się z koniecznością znalezienia innych miejsc do prowadzenia zajęć i rozgrywania meczów.

28 marca br. – w dniu przekazania placu budowy – wykonawca stwierdził, że nie jest możliwe udostępnienie bocznego boiska z uwagi na realizację robót związanych z wyburzaniem starych trybun. Nie wykluczył jednak możliwości – w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Budowlanego - udostępnienia boiska po zakończeniu budowy nowych trybun, tj. w okolicach września br.

Samorząd Miasta Lubań od początku deklarował wsparcie i pomoc przy reorganizacji treningów i rozgrywek piłkarskich. Do celów treningowych miasto dysponuje boiskami przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 4, które w razie potrzeby udostępnia nieodpłatnie lubańskim klubom sportowym. W miarę możliwości będzie też wspierać kluby tak, aby lubańska młodzież mogła dalej trenować w jak najlepszych warunkach.

Odnośnie rozpoczynających się prac na głównym obiekcie przy ul. Ludowej, warto podkreślić, że na prośbę m.in. Klubu Sportowego „Łużyce” w dokumentacji projektowej dokonano zmian, zwiększających koszt inwestycji o około milion złotych. Mowa tu o wyjściu na płytę boiska w formie „tunelu” oraz zapleczu techniczno-sanitarnym pod nowymi trybunami.

Biorąc powyższe pod uwagę, liczymy na zrozumienie i merytoryczną współpracę dla dobra naszych młodych sportowców. Przejściowe trudności z dostępem do bocznego boiska są nieuniknione dla unowocześnienia istniejącego obiektu przy ul. Ludowej.

(ŁCR)