Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierczyn

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, z nadejściem wiosny ruszają kolejne duże prace inwestycyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców Gminy Siekierczyn.

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, z nadejściem wiosny ruszają kolejne duże prace inwestycyjne, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców Gminy Siekierczyn.

Dzięki pozyskaniu przez Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń oraz pracującego pod Jego kierownictwem Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Siekierczyn dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Siekierczyn”, w ubiegłym tygodniu podpisane zostały umowy na wykonanie inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej oraz wodno- kanalizacyjnej na terenie naszej gminy.

Do wykonania prac związanych z modernizacją infrastruktury drogowej, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniona została firma Usługi Remontowe i Transport Józef Michalik, natomiast postępowanie przetargowe związane z drugą częścią planowanych inwestycji, jako wykonawcę prac wodno-kanalizacyjnych wyłoniło firmę Joanna Pal PHU Ekobud z siedzibą w Białogórzu. 

Przedmiotem pierwszego zadania inwestycyjnego jest wykonanie modernizacji dróg gminnych w zakres którego wchodzi: przebudowa konstrukcji nawierzchni, poboczy oraz elementów odwodnienia wraz z budową/modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej towarzyszącej (chodników, miejsc postojowych, przejść itp.). Planowana inwestycja zostanie włączona do istniejącej sieci dróg, a zmodernizowane drogi uzyskają bezpieczne łączniki pieszych ciągów komunikacyjnych, poboczy oraz oznakowania. Zadanie inwestycyjne przewiduje również wydzielenie miejsc postojowych i oznaczenie ich we właściwy sposób dla osób niepełnosprawnych w najbliższym sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej. Powyżej opisaną modernizacją objętych zostanie wiele odcinków dróg na terenie Nowej Karczmy, Wyręby, Rudzicy, Siekierczyna, Wesołówki oraz Zaręby.

Natomiast prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, mające na celu umożliwienie zasiedlenia działek poprzez zapewnienie dostawy wody do celów socjalno-bytowych, jak również zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz odbiór nieczystości sanitarnych, prowadzone będą na terenie Zaręby oraz Siekierczyna i Wesołówki.

W związku z tym, że prace prowadzone będą na szeroką skalę i na wielu frontach robót równocześnie, musicie się Państwo liczyć z chwilowymi niedogodnościami i utrudnieniami w ruchu na terenie nasze gminy. Liczymy na Państwa cierpliwość i wyrozumiałość.

O kolejnych inwestycjach, których wykonanie będzie następowało na terenie naszej gminy już w najbliższym czasie, będziemy Państwa sukcesywnie informować w kolejnych relacjach.