Zajęcia dla przewodników z psami specjalnymi do wyszukiwania materiałów wybuchowych

W dniach 27 – 31.03.2023 r. na podstawie Porozumienia Nr 2 w sprawie wzajemnej współpracy szkoleniowej, zawartego w dniu 14.03.2023 r. pomiędzy Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, na terenie OSS SG przebywała 12-osobowa grupa instruktorów oraz przewodników z psami służbowymi z ośrodka w Celestynowie.

W dniach 27 – 31.03.2023 r. na podstawie Porozumienia Nr 2 w sprawie wzajemnej współpracy szkoleniowej, zawartego w dniu 14.03.2023 r. pomiędzy Wojskowym Ośrodkiem Farmacji i Techniki Medycznej a Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, na terenie OSS SG przebywała 12-osobowa grupa instruktorów oraz przewodników z psami służbowymi z ośrodka w Celestynowie.

Celem pobytu była realizacja zajęć programowych dla przewodników z psami specjalnymi do wyszukiwania materiałów wybuchowych w oparciu o specjalistyczną bazę szkoleniową Zakładu Kynologii OSS SG.

Spotkanie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy kadrą instruktorską obu ośrodków, a także przewodnikami psów służbowych Straży Granicznej oraz Wojska Polskiego.

Źródło informacji: SG w Lubaniu