Wystawa „1000 i Twoje spojrzenie“

W Parku Niepodległości przy Wieży Brackiej do 5 lipca br. można oglądać wystawę, której muzą była pandemia.

W Parku Niepodległości przy Wieży Brackiej do 5 lipca br. można oglądać wystawę, której muzą była pandemia.

Od lata 2022 roku w ramach projektu „1000 i Twoje spojrzenie“ na styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec odbywają się różnorodne wystawy i formaty festiwalowe. Ich autorki i autorzy, wykorzystując sztukę, próbują poddać refleksji nasze indywidualne i wspólne, przeciwstawne i podobne sobie perspektywy, których doświadczyliśmy i stale doświadczamy w dobie pandemii.

Interaktywna wystawa sztuki zaprasza zwiedzających również do imponującego i od dawna nieużywanego budynku dawnej Szkoły Budowlanej w Zittau. W pomieszczeniach zabytkowego budynku znajdziemy kilkadziesiąt różnych perspektyw artystycznych w postaci obrazów, rysunków, fotografii, rzeźb i instalacji przestrzennych wielu współczesnych artystek i artystów z Niemiec, Polski i Czech, którzy konfrontują się z pandemią i wyjściem z pandemii. Można odnieść te perspektywy do własnych poglądów, perspektyw i doświadczeń z pandemii, porównać je ze sobą, odrzucić, zakwestionować lub zabawnie dodać do własnych. Na poziomie wejścia wita nas »Centrum Pytań Otwartych - od tak jest do czy tak jest« - instalacja multimedialna autorstwa Wolfganga Georgsdorfa, która rozszerza się w trakcie trwania wystawy o wpisy zwiedzających.

Więcej informacji można znaleźć w załączonej ulotce oraz na stronie organizatora.

(źródło: www.1000unddeinesicht.eu/foto:ŁCR)