Zmiana na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Zarębie

Jak już pisaliśmy we wcześniejszej relacji, w dniu 24 lutego bieżącego roku, na zaopatrzenie emerytalne przeszedł dotychczasowy Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie major Daniel Workun.

Jak już pisaliśmy we wcześniejszej relacji, w dniu 24 lutego bieżącego roku, na zaopatrzenie emerytalne przeszedł dotychczasowy Dyrektor Zakładu Karnego w Zarębie major Daniel Workun.

W dniu 20 marca bieżącego roku, Dyrektor Generalny Służby Więziennej na stanowisko Dyrektora zarębiańskiej jednostki penitencjarnej powołał majora Mateusza Jaraczewskiego. Przejmującemu obowiązki dyrektora życzymy wielu sukcesów oraz realizacji zamierzonych celów i planów zawodowych, a w życiu osobistym wiele pomyślności.

Liczymy również na dalszą udaną współpracę pomiędzy Zakładem Karnym w Zarębie, a naszą jednostką samorządu terytorialnego.

Gratulujemy!