Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP

W dniach 28 – 31.03.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego pn. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP”.

W dniach 28 – 31.03.2023 r. wykładowcy Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego pn. „Kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP”.

Kurs zaadresowano do funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach w wydziałach ds. cudzoziemców oddziałów SG przeprowadzających czynności kontrolne wobec cudzoziemców przebywających na terytorium RP.
Tematyka szkolenia obejmowała zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne. Omówione zostały zasady i warunki legalnego pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz ustawowy katalog form legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Dalsza część kursu przeprowadzona została w trzech blokach zagadnieniowych:
- czynności kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
- obsługa systemów i aplikacji wspomagających przeprowadzanie kontroli,
- doskonalenie praktycznych umiejętności przeprowadzania czynności kontrolno-weryfikacyjnych w przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG.