Światowy Dzień Poezji w bibliotece SP nr 2 w Lubaniu

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała atrakcje czytelnicze dla uczniów.

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała atrakcje czytelnicze dla uczniów.

 * W klasach 1-3 odbyła się terenowa gra czytelnicza „Czy znasz ten wiersz?” 

Frajdy było co niemiara!  Zabawa miała na celu promocję czytelnictwa. Uczestnicy, zgodnie z otrzymaną instrukcją, musieli odszukać trzy koperty z fragmentami wiersza schowanymi na terenie szkoły, a następnie ułożyć go w całość. Gra literacka to niezwykle atrakcyjna metoda popularyzująca czytanie oraz motywująca do nauki poprzez zabawę.  Wygrały klasy 3b i 1b – gratulacje! 

* Dla uczniów klas 4-8 zorganizowano konkurs literacko-plastyczny ,,Wiersze malowane obrazem”. Jego uczestnicy przedstawili (i nadal przedstawiają) w dowolnej formie plastycznej interpretację wybranego wiersza Wisławy Szymborskiej. Wyniki konkursu poznamy 15 kwietnia.

* W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji i udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym MISTRZYNI SZYMBORSKA wszyscy uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności czytelnicze w  konkursie pięknego czytania poezji Wisławy Szymborskiej.

Zwycięzcy:

1. miejsce – Gabriela Jurczenko,

2. miejsce – Kinga Socha,

3. miejsce – Kornelia Kuchmistrz.

Gratulujemy!