Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W dniach 03 – 05.04.2023 r. w siedzibie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się pierwszy w tym roku kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 03 – 05.04.2023 r. w siedzibie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się pierwszy w tym roku kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Wzięło w nim udział 9 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uczestnicy podczas szkolenia doskonalili umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:
- resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z AED,
- tamowania krwotoków zewnętrznych,
- unieruchamiania złamań i zwichnięć,
- ewakuacji i samoewakuacji z dachującego pojazdu.

Aby sprawdzić nabyte umiejętności, w zespołach podejmowali działania ratownicze w zaaranżowanych scenkach sytuacyjnych.

Wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy służą ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego oraz przyczyniają się do podjęcia działań ratunkowych przed przybyciem służb ratunkowych.

Źródło informacji: SG w Lubaniu