Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mamy przyjemność poinformować Państwa o podpisaniu umów na wykonanie kolejnych prac inwestycyjnych na terenie Gminy Siekierczyn. Dzięki zabiegom i staraniom poczynionym przez Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mamy przyjemność poinformować Państwa o podpisaniu umów na wykonanie kolejnych prac inwestycyjnych na terenie Gminy Siekierczyn. Dzięki zabiegom i staraniom poczynionym przez Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń, udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja i budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Siekierczyn”. 

Realizacja tego zadania podzielona została na dwie części, z których w ramach pierwszej powstanie na terenie Gminy Siekierczyn 98 nowych punktów oświetleniowych, zaś w ramach drugiej części w formule „zaprojektuj i wybuduj“ zostanie przeprowadzona modernizacja ponad 300 istniejących oraz dobudowa kolejnych 37 nowych punktów oświetleniowych. Całość zostanie objęta systemem monitorowania i redukcji mocy dla wszystkich obwodów oświetleniowych oraz wymianą linii kablowej na odcinku długości ok. 2,3 km wzdłuż drogi powiatowej w Siekierczynie.

Przeprowadzone postępowania przetargowe jako wykonawcę zadania pierwszego wyłoniło firmę EL-MAR Spółka z o.o. z Lublińca, natomiast drugie zadanie wykonane zostanie przez lokalną firmę  ENERGOKAB z Lubania.

Najważniejszy aspekt planowanych prac stanowi podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Gminy Siekierczyn. Dodatkową, wymierną korzyścią płynącą z przeprowadzenia powyżej opisanych zamierzeń inwestycyjnych będzie wygospodarowanie oszczędności w opłatach za energię elektryczną jakie ponosi gmina. Zaoszczędzone w ten sposób środki pozwolą na planowanie i realizację kolejnych prospołecznych inwestycji na terenie naszej gminy.