Kurs dla dla przewodników psów

W dniach 17.03 – 06.04.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zrealizowano kursy doskonaląco-atestacyjne dla przewodników psów patrolowo-obronnych oraz przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

W dniach 17.03 – 06.04.2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zrealizowano kursy doskonaląco-atestacyjne dla przewodników psów patrolowo-obronnych oraz przewodników psów specjalnych do wyszukiwania narkotyków.

W kursach wzięli udział przewodnicy z psami z Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Głównym założeniem kursów było doskonalenie pracy przewodników z psami zarówno w rzeczywistym, jak i symulowanym środowisku pracy, nawiązując do sytuacji mogących wystąpić podczas wykonywania czynności służbowych. W trakcie zajęć przeprowadzono szereg testów obciążających przewodników i psy pod względem fizycznym i psychicznym, co dało pogląd na możliwości wykorzystania zespołów funkcjonariusz – pies w służbie. Dodatkowo zajęcia były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zdobytych przez przewodników w trakcie dotychczasowej służby w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejętności w kierowaniu i posługiwaniu się psem służbowym był trzydniowy egzamin, którego wynik miał wpływ na termin ważności wydawanego „Atestu psa służbowego SG”.

Przewodnikom i psom gratulujemy pozytywnie zdanych egzaminów oraz życzymy sukcesów w dalszej służbie.