Zakończenie kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”

7 kwietnia 2023 r. grupa funkcjonariuszy Komendy Głównej SG oraz Podlaskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła drugą w tym roku edycję czterodniowego kursu doskonalącego pn. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

7 kwietnia 2023 r. grupa funkcjonariuszy Komendy Głównej SG oraz Podlaskiego, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła drugą w tym roku edycję czterodniowego kursu doskonalącego pn. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Głównym celem kursu było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV, które mają wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariusza podczas ochrony granicy państwowej, kształtowanie prawidłowych zachowań związanych z bezpieczną jazdą oraz dbałością o powierzony sprzęt służbowy SG. Dzięki nabytym umiejętnościom funkcjonariusze mogą bezpiecznie realizować stawiane zadania w ochronie naszych granic wykorzystując nowoczesne pojazdy ATV.