Lubańscy strażacy ratują!

8 kwietnia 2023 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lubaniu wpłynęła informacja o konieczności udzielenia pomocy medycznej poszkodowanej w wyniku upadku osobie. Natychmiast zadysponowano zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubaniu. Strażacy po przyjeździe do miejsca zdarzenia udzielili pomocy medycznej poszkodowanej.

8 kwietnia 2023 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Lubaniu wpłynęła informacja o konieczności udzielenia pomocy medycznej poszkodowanej w wyniku upadku osobie. Natychmiast zadysponowano zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Lubaniu. Strażacy po przyjeździe do miejsca zdarzenia udzielili pomocy medycznej poszkodowanej.

Zastosowali defibrylator, prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Początkowo działali sami, a później wspólnie z ratownikami zespołu ratownictwa medycznego nadal udzielali pomocy. Kobieta odzyskała świadomość po kilkudziesięciu minutach działań. W trakcie prowadzenia resuscytacji sprawdzono zawartość tlenku węgla w powietrzu, by wykluczyć taką przyczynę zdarzenia – nie stwierdzono tlenku węgla. Działania trwały ponad godzinę.

Strażacy z JRG Lubań, a także strażacy ochotniczych straży pożarnych powiatu lubańskiego, przechodzą szkolenia i cykliczne egzaminy potwierdzające ich przygotowanie do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. Wielokrotnie potwierdzali w praktyce dobre przygotowanie i przede wszystkim zaangażowanie podczas trudnych działań ratowniczych, zwłaszcza związanych z ratownictwem medycznym.

(zdjęcie archiwalne)