Szkolenie z procedur prawnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniach 03-04.04.2023 r. w Centrum Społecznym w Leśnej odbyło się szkolenie z procedur prawnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Szkolenie miało charakter wykładowo – superwizyjny i skierowane było do członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

W dniach 03-04.04.2023 r. w Centrum Społecznym w Leśnej odbyło się szkolenie z procedur prawnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Szkolenie miało charakter wykładowo – superwizyjny i skierowane było do członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Głównym tematem była nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiany mają na celu zagwarantowanie lepszej ochrony osobom, które doświadczają przemocy, wprowadzają nowe metody oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie.


Osobą prowadzącą była Agnieszka Olszewska – Dąbrowska – prawniczka (mgr prawa), prawniczka kanonistka (mgr prawa kanonicznego), także psycholog, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli:

  • Zespołu Służby Kuratorskiej w Lubaniu
  • Szkoły Podstawowej w Smolniku
  • Miejsko-Gminnego Przedszkola Kubusia Puchatka w Leśnej
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu
  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej
  • Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Na Rzecz Dzieci “Marzenia”
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce
  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  • Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku
  • Komisariatu Policji

Osobą prowadzącą była Agnieszka Olszewska – Dąbrowska – prawniczka (mgr prawa), prawniczka kanonistka (mgr prawa kanonicznego), także psycholog, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

Zdjęcia i tekst: Adela Marchlewska