Spotkanie przedstawicieli ośrodków szkolenia SG

W dniach 12 – 14 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków szkolenia SG.

W dniach 12 – 14 kwietnia 2023 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli ośrodków szkolenia SG.

Spotkanie było okazją do omówienia wykorzystywanych narzędzi (Dziennik Elektroniczny oraz Centralna Baza Szkolonych SG), których funkcjonalności są poddawane cyklicznej rozbudowie, adekwatnie do pojawiających się potrzeb.

Omówiono dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, jak również zaprezentowano nowe rozwiązania przed ich wdrożeniem. Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom, związanym z organizacją działalności szkoleniowej w świetle obowiązujących przepisów oraz dokonano analizy narzędzi służących do sprawozdawczości i przedstawiano propozycje ich zmian.