Podsumowanie I Powiatowego Konkursu Historycznego klas VII-VIII Szkół Podstawowych

W tym roku po raz pierwszy odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny skierowany do wszystkich uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu lubańskiego.

W tym roku po raz pierwszy odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny skierowany do wszystkich uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu lubańskiego.

Organizatorem konkursu było PCE w Lubaniu, a współorganizatorem nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu. Celem nadrzędnym konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz rozbudzenie zainteresowań historycznych i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół powiatu lubańskiego.     

Konkurs składał się z etapu szkolnego, za którego przeprowadzenie odpowiadały szkolne komisje konkursowe, etapu półfinałowego, który stanowił test wielokrotnego wyboru oraz etapu finałowego, zorganizowanego dnia 4.04.2023r. w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu, polegającego na odpowiedziach uczniów na losowo wybrane pytania. 

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Daria Marszał, uczennica klasy VIII a naszej szkoły zajęła w I Powiatowym Konkursie Historycznym zaszczytne drugie miejsce!!!

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i razem z ich nauczycielami zostali zaproszeni na uroczystą Galę Laureatów, która odbędzie się w czerwcu br. i będzie stanowić podsumowanie wszystkich konkursów powiatowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2022/2023 w powiecie lubańskim, na której to zwycięzcom zostaną wręczone nagrody.  

Na zakończenie uroczystości nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, wymiany podziękowań i serdeczności oraz wyrażenia nadziei na kolejne sukcesy uczniów.

A. Franczak