Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Siekierczyn

Gmina Siekierczyn w roku 2023 otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania realizacji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gmina Siekierczyn w roku 2023 otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla zadania realizacji usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Jest to kolejna edycja tego programu mająca na celu pozbycie się z terenu gminy szkodliwego azbestu. Kwota dofinansowania to 6 860,70 zł. W tym roku azbest zostanie usunięty z 3 posesji w łącznej wadze 9,80 t. Mieszkańcy, którzy w tym roku biorą udział w programie usuwania azbestu będą na bieżąco informowani o harmonogramie prac, natomiast planowanym terminem wykonania zadania są miesiące wrzesień i październik 2023 r.

Mając na uwadze szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzkie azbestu i wyrobów zawierających azbest zachęcamy mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa i udziału w programie w latach kolejnych.