IX Dolnośląski Kongres Samorządowy

Wczoraj tj. 19.04.2023 r., we Wrocławiu odbył się IX Dolnośląski Kongres Samorządowy, organizowany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Wczoraj tj. 19.04.2023 r., we Wrocławiu odbył się IX Dolnośląski Kongres Samorządowy, organizowany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Spotkanie samorządowców, ekspertów, polityków, biznesmenów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych pod hasłem „Silny samorząd to silna Polska” było platformą wymiany doświadczeń oraz szansą nawiązania kontaktów i poszerzenia wiedzy w celu realizacji kolejnych inicjatyw, dzięki którym dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego utrzymają dynamiczne tempo rozwoju.

Obrady, w których wziął udział Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Mateusz Zajdel, zostały podzielone na 3 panele tematyczne:

  1. Między samorządem a rządem. Polska samorządna czy Polska scentralizowana?
  2. Rewolucja transportowa na Dolnym Śląsku: kolej czy autobusy?
  3. Transformacja energetyczna: trendy i wyzwania dla Dolnego Śląska.

To lokalne wspólnoty najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców, dlatego właśnie samorządy – ich rola, zadania i stojące przed nimi wyzwania – powinny wyznaczać kierunki rozwoju całego kraju.

Kongres był też pretekstem do rozmów o projektach, którymi szczególnie zainteresowany jest lubański samorząd. Mateusz Zajdel, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań, rozmawiał z Marszałkiem Cezarym Przybylskim m.in. na temat Cyklostrady Dolnośląskiej oraz programu budowy Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności.

(ŁCR)