Wspólne patrole – kontrola ruchu drogowego

Po raz kolejny w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu spotkali się polscy pogranicznicy i funkcjonariusze Policji Federalnej Niemiec, którzy na co dzień pełnią lub będą pełnić wspólnie służbę.

Po raz kolejny w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu spotkali się polscy pogranicznicy i funkcjonariusze Policji Federalnej Niemiec, którzy na co dzień pełnią lub będą pełnić wspólnie służbę.

W dniach 18- 21.04.2023 r. w OSS SG w Lubaniu zorganizowano dla nich kolejną edycję kursu doskonalącego nt. „Wspólne patrole – kontrola ruchu drogowego”. Zajęcia przeprowadzili instruktorzy Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego OSS SG w Lubaniu, wspierani przez ekspertów z Policji Federalnej Niemiec.

Głównym celem kursu było nabycie wiedzy na temat organizacji i przeprowadzania kontroli ruchu drogowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wzajemnego ubezpieczania oraz reagowania na zachowanie osób kontrolowanych, w ramach pełnionej służby na terytorium RP i RFN.

W trakcie szkolenia uczestnicy doskonalili umiejętności z zakresu:

  • podstaw prawnych przeprowadzania kontroli ruchu drogowego po stronie polskiej i niemieckiej,
  • dokumentów uprawniających do kierowania i korzystania z  pojazdu,
  • kontroli legalności pochodzenia pojazdów (w tym stosowanych zabezpieczeń przed kradzieżą oraz metod ich pokonywania),
  • dokonywania kontroli osób poruszających się pojazdami (w szczególności będących pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych, stawiających bierny lub czynny opór lub korzystających z immunitetu),
  • funkcjonalności wybranych systemów i programów komputerowych, wykorzystywanych podczas realizacji kontroli ruchu drogowego,
  • organizowania i przeprowadzania działań blokujących i pościgowych.

Na zakończenie kursu instruktorzy Zakładu Zabezpieczenia Działań OSS SG w Lubaniu przeprowadzili zajęcia praktyczne w zakresie taktyki przeprowadzania kontroli pojazdów osobowych oraz osób podróżujących autobusami.  

Dla zminimalizowania barier językowych ogromnym wsparciem był udział tłumacza z Polsko Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku.

Żródło informacji: Straż Graniczna w Lubaniu