Procedura zatwierdzenia zespołów z PWMW

W dniach 18 - 21.04.2023 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu komisja powołana Decyzją nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury zatwierdzania zespołów z psami do wykrywania materiałów wybuchowych przeprowadziła procedurę zatwierdzenia dla pięciu zespołów z PWMW

W dniach 18 - 21.04.2023 r. na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu komisja powołana Decyzją nr 64 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia procedury zatwierdzania zespołów z psami do wykrywania materiałów wybuchowych przeprowadziła procedurę zatwierdzenia dla pięciu zespołów z PWMW

Do procedury zatwierdzenia przystąpiły zespoły, pełniące na co dzień służbę w Portach Lotniczych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu. Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego obszary pracy związane z kontrolą bezpieczeństwa obejmują:

  • przeszukanie bagażu rejestrowanego,
  • przeszukanie zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego,
  • przeszukanie ładunków, poczty i materiałów przedsiębiorstwa,
  • przeszukanie pojazdów,
  • przeszukanie statków powietrznych.

Zatwierdzenie zostało poprzedzone jednodniowym szkoleniem okresowym, którego głównym celem była praca węchowa z wykorzystaniem próbek materiałów wybuchowych o dużej gramaturze. Każdy z zespołów z PWMW, który przystąpił do procedury zatwierdzenia został dopuszczony do pracy w ochronie lotnictwa cywilnego we wszystkich obszarach.

Źródło informacji: SG w Lubaniu