Otwarcie obiektu rekreacyjno – sportowego w Siekierczynie

W ubiegłą sobotę 22 kwietnia b.r., nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanego obiektu rekreacyjno - sportowego w Siekierczynie. Wybudowanie tak wspaniałej infrastruktury możliwe było dzięki staraniom i determinacji Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń. Rewitalizacja obiektu zdewastowanego siekierczyńskiego „basenu” była jedną z obietnic, jakie Włodarz naszej gminy złożył mieszkańcom, którzy od ponad dwudziestu lat składali wnioski i petycje w sprawie odbudowy popadającego w ruinę obiektu.

W ubiegłą sobotę 22 kwietnia b.r., nastąpiło oficjalne otwarcie zmodernizowanego obiektu rekreacyjno - sportowego w Siekierczynie. Wybudowanie tak wspaniałej infrastruktury możliwe było dzięki staraniom i determinacji Wójta Gminy Siekierczyn Pana Dariusza Furdykoń. Rewitalizacja obiektu zdewastowanego siekierczyńskiego „basenu” była jedną z obietnic, jakie Włodarz naszej gminy złożył mieszkańcom, którzy od ponad dwudziestu lat składali wnioski i petycje w sprawie odbudowy popadającego w ruinę obiektu.

Realizacja tego wielkiego, jak na możliwości naszej małej gminy, przedsięwzięcia zapisana została w Strategii Rozwoju Gminy Siekierczyn. Następnie zaplanowano środki finansowe w gminnym budżecie oraz pozyskane zostało dofinansowanie z Programu Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury sportowej w Siekierczynie” i z pozoru niemożliwe do wykonania zadanie zaczęło nabierać realnych kształtów. Po wyłonieniu wykonawcy ruszyły prace „w terenie”, które w pierwszej kolejności swoim zakresem objęły rewitalizację terenu i rozbiórkę zniszczonych obiektów znajdujących się na terenie inwestycji. Kolejne etapy wykonywanych prac to budowa: trampolin zewnętrznych, placu zabaw, skateparku, boiska do siatkówki plażowej, gry w boule i ścieżek biegowo spacerowych. Powstał również budynek z salą taneczną, zapleczem i toaletami oraz infrastruktura oświetlenia, kanalizacyjno-wodociągowa, monitoring, miejsca postojowe i skwery odpoczynku oraz zieleni. Cały teren, dla podniesienia Państwa bezpieczeństwa został ogrodzony i objęty monitoringiem. Dziś, mogą Państwo oglądać  efekt wytężonej pracy włodarza naszej gminy i pracującego pod Jego kierownictwem zespołu ludzi.

Liczymy na to, że powstały obiekt znacznie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności Gminy Siekierczyn, wywrze pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców, ponieważ przez kompleksowość i skierowanie do wszystkich grup społecznych pozwoli na pełne wykorzystanie jego potencjału oraz przyczyni się  do podniesienia poziomu aktywnego spędzania czasu mieszkańców Gminy Siekierczyn i okolicznych miejscowości. Mamy również nadzieję, że oddany do użytkowania obiekt, służył będzie Państwu przez wiele lat. Bo to właśnie dla poprawy jakości Państwa życia powstają na terenie naszej gminy nowe obiekty i infrastruktura rekreacyjno-sportowa.