„Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I” - relacja

21 kwietnia 2023 r. grupa funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

21 kwietnia 2023 r. grupa funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Nadbużańskiego i Bieszczadzkiego Oddziału SG ukończyła kolejną w tym roku edycję kursu doskonalącego nt. „Trening bezpiecznej jazdy pojazdami ATV w różnych warunkach terenowych – moduł I”.

Szkolenie przeprowadzili instruktorzy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Głównym celem kursu było doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdami ATV, które mają wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariusza podczas ochrony granicy państwowej, kształtowanie prawidłowych zachowań, związanych z bezpieczną jazdą oraz dbałością o powierzony sprzęt służbowy SG. Dzięki nabytym umiejętnościom funkcjonariusze mogą bezpiecznie realizować stawiane zadania w ochronie naszych granic, wykorzystując nowoczesne pojazdy ATV .