LXXIII sesja Rady Miasta Lubań

25 kwietnia br., w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na 73. w tej kadencji sesji Rady Miasta Lubań.

25 kwietnia br., w Sali Rajców lubańskiego ratusza, radni spotkali się na 73. w tej kadencji sesji Rady Miasta Lubań.

W pierwszej kolejności radni jednogłośnie przyjęli apel skierowany do burmistrza Świeradowa-Zdroju Rolanda Marciniaka w sprawie podjęcia działań zmierzających do całkowitego wyeliminowania zrzutów ścieków z terenu Miasta Świeradów-Zdrój do rzeki Kwisy. 

Następnie, przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta Lubań, która odbyła się 28.03.2023 r.

Kolejnym punktem było sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Tu pojawiły się pytania dotyczące m.in. projektu rowerowego parku umiejętności, odbioru częściowego zmodernizowanego oświetlenia ulicznego oraz odbioru obiektu sportowego przy ul. Działkowej, nabycia przez Gminę Miejską Lubań nieruchomości niezabudowanych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przebudowy boisk przy ul. Ludowej.

Obszerne sprawozdanie na temat realizacji inwestycji i remontów na terenie miasta Lubań w bieżącym roku przedstawiła Naczelniczka Wydziału Inwestycji i Modernizacji Aneta Pijanowska oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i Modernizacji Arkadiusz Zamojski.

Podczas kwietniowej sesji radni pochylili się nad trzema uchwałami.

Pierwsza z nich dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI. Sygnatariuszami porozumienia mają być przedstawiciele 20 jednostek samorządu terytorialnego na czele z liderem – Gminą Miejską Bolesławiec.

Kolejna uchwała dotyczyła podjęcia współpracy z Województwem Dolnośląskim w zakresie realizacji projektu "Dolnośląska Cyklostrada" – Trasa Via Regia. Gmina Miejska Lubań podejmie wspólne działania z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei (reprezentującą Województwo Dolnośląskie) we wszystkich etapach prac, których celem jest realizacja projektu dolnośląskiej sieci dróg rowerowych.

Ostatnia uchwała dotyczyła zmian w budżecie miasta na 2023 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 112.064.669,35 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 119.800.845,94 zł. Administracja Mieszkań Komunalnych zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 4.269,69 zł.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwiększa plan dochodów o kwotę 3.700,00 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 27.300,00 zł m.in. w związku z koniecznością zatrudnienia osób do utrzymania czystości na wodnym placu zabaw w okresie letnim i instruktora do prowadzenia zajęć nauki jazdy na rolkach na obiekcie przy ul. Działkowej. Szkoła Podstawowa nr 4 zwiększa plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę placu zabaw (zadanie w większości zostanie sfinansowane ze środków Fundacji PGE otrzymanych w ubiegłym roku). Urząd Miasta Lubań zwiększa plan dochodów o kwotę 294.584,71 zł oraz zwiększa plan wydatków o kwotę 246.984,71 zł (m.in. wydatki związane z remontem zniszczonych na skutek aktów wandalizmu wiat przystankowych, zwiększono dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli, zwiększono kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania p.n. "Rewitalizacja obszaru położonego przy rzece Siekierce - Lubańskie Planty - etap I").

Wszystkie ww. uchwały radni podjęli jednogłośnie.

Majową sesję Rady Miasta Lubań zaplanowano na 30.05.2023 r.

(ŁCR)