Najmłodsi uczcili święta majowe

Jak co roku lubańskich szkołach organizowane są wydarzenia, mające pomóc uczniom zrozumieć historię naszego kraju i wagę majowych świąt.

Jak co roku lubańskich szkołach organizowane są wydarzenia, mające pomóc uczniom zrozumieć historię naszego kraju i wagę majowych świąt.

Święto Pracy (a od 2004 r. również rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej), Dzień Flagi RP i przede wszystkim Święto Narodowe Trzeciego Maja to trzy dni, podczas których możemy manifestować radosny patriotyzm. 

28 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu uczcili zbliżające się święta majowe królewskim korowodem, którego celem była Sala Rajców w lubańskim ratuszu. Tam spotkali się z Zastępcą Burmistrza Miasta Lubań Mateuszem Zajdlem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Kamilem Glazerem.

Młodzież w historycznych strojach, biało-czerwone chorągiewki, patriotyczne piosenki i okrzyki „Vivat Konstytucja! Vivat wszystkie stany!” sprawiły, że lubanianie z uśmiechem witali kolorowy przemarsz.

Wcześniej, na terenie szkoły, uczniowie stworzyli żywą flagę, obejrzeli występ taneczny swoich koleżanek-pierwszoklasistek oraz polonez w wykonaniu uczniów klas ósmych. Wzięli także udział w historycznym pokazie mody i grze terenowej.

A to dopiero początek. Dziś jeszcze zapraszamy na wernisaż wystawy Janusza Kulczyckiego „Historia Lubania w pocztówce”.

2 maja o godz. 11.00 na Placu F. Netza nastąpi uroczyste wciągnięcie flagi na maszt, a o 20.00 zapraszamy do kina plenerowego na film „Giuseppe w Warszawie”.

Natomiast obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja rozpoczniemy mszą świętą o godz. 11.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba. O godz. 13.00 na Placu F. Netza będzie można wziąć udział w grze miejskiej „W poszukiwaniu historii”, a o godz. 15.00 wysłuchać koncertu retro z akcentem trzeciomajowym.

(ŁCR)