Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych

8 maja 2023 roku rozpoczyna się sprzedaż końcowa paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Cena sprzedaży końcowej paliwa stałego wynosi 2000 zł za tonę.

8 maja 2023 roku rozpoczyna się sprzedaż końcowa paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Cena sprzedaży końcowej paliwa stałego wynosi 2000 zł za tonę.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) Burmistrz Miasta Lubań informuje, że w dniu 8 maja 2023 roku rozpoczyna się sprzedaż końcowa paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Podmiotem pośredniczącym w sprzedaży jest Przedsiębiorstwo „JANAR” Jan Szybko z siedzibą w Lubaniu przy ul. Torowej 1A. Dostępny asortyment paliw – łącznie 815 ton, w tym:

- węgiel kamienny ekogroszek - 534 tony
- węgiel kamienny kostka - 63 tony
- węgiel kamienny orzech - 218 ton.
     Cena sprzedaży końcowej paliwa stałego wynosi 2000 zł za tonę.

Podobnie jak w dotychczasowej sprzedaży preferencyjnej do nabycia paliwa uprawnione są osoby, którym przyznano dodatek węglowy lub które spełniają przesłanki do jego otrzymania.

Sprzedaż końcowa prowadzona będzie na podstawie zaświadczenia wydanego przez Burmistrza Miasta Lubań w oparciu o art. 13 ww. ustawy, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku - wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski można pobierać oraz składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań lub za pośrednictwem platformy epuap. Wnioski będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów paliwa przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do dnia 31 lipca 2023 roku.

Nie obowiązują limity ilościowe, ponadto zakupu paliwa stałego można dokonać w dowolnej gminie, która przystąpiła do sprzedaży końcowej węgla.

Załączniki